Marzec 2017

Po okresie zimowego uśpienia w Ogrodzie rozkwitają kolejne wiosenne gatunki. Masowo kwitną śniezyce, przebiśniegi, krokusy , ciemierniki, żywce oraz kokorycze, przekwitły już ranniki. Rozkwitają też kwiaty na oczarach oraz dereniach.

fot. Bogusław Binkiewicz
Rannik zimowy (Eranthis hyemalis (L.) Salisb.) Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.) Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum L.) Krokus spiski, szafran spiski (Crocus scepusiensis (Rehmann et Woł.) Borbás) Ciemiernik czerwonawy (Helleborus purpurascens Waldst. et Kit.) Oczar wiosenny (Hamamelis vernalis Sarg.) Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum L.) Dereń jadalny (Cornus mas L. Pierwiosnek bezłodygowy (Primula vulgaris Huds.) Wrzosiec czerwony (Erica carnea L.) Ciemiernik zielony (Helleborus viridis L.) Krokus (Crocus sp.) Ciemiernik biały (Helleborus niger L.) Żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa Waldst. et Kit.) Kokorycz pusta (Corydalis cava Schweigg. et Koerte) Krokus (Crocus sp.) Cieszynianka wiosenna (Hacquetia epipactis (Scop.) D.C.) Złoć żółta (Gagea lutea (L.) Ker. Gawl.)