Edukacja

Ogrody botaniczne można porównać do otwartych, żywych ksiąg. Na jej kartach można znaleźć i systematycznie wyłożone treści, i piękne ilustracje.

Edukacyjna funkcja ogrodu realizowana jest przede wszystkim przez zajęcia zorganizowane - dla studentów i uczniów wszystkich typów szkół. Najbardziej aktywną formą edukacji są praktyki studenckie i uczniowskie oraz wolontariat. Zwiedzając ogród indywidualnie również można czegoś się nauczyć, pmocą służą opisy roślin, tablice informacyjne i zawsze życzliwi pracownicy.