Dla studentów

Praktyki studenckie

Studentów zainteresowanych udziałem w praktykach ogrodniczych prosimy o kontakt z Panią mgr inż. Anną Sobczyk-Wójcik (numer telefonu: 690 184 378 lub adres e-mail: a.sobczyk@uj.edu.pl).

Formularz podania o przyjęcie na praktykę

Zajęcia akademickie prowadzone przez pracowników naukowych Ogrodu

Studentów zapraszamy na zajęcia akademickie prowadzone przez pracowników naukowych Ogrodu. W roku akademickim 2015/2016 są to następujące przedmioty:


dr Piotr Klepacki:

 • Botanika systematyczna

prof. UJ, dr hab. Józef Mitka:

 • Metody numeryczne w naukach przyrodniczych
 • Perspektywy w botanice
 • Podstawy taksonomii
 • Statystyka
 • Warsztaty taksonomiczne z botaniki

prof. dr hab. Alicja Zemanek:

 • Ekologia zapylania kwiatów
 • Historia botaniki
 • Metodologia nauk przyrodniczych z elementami filozofii
 • Roślina i człowiek
 • Zagadnienia historii nauk przyrodniczych

prof. dr hab. Bogdan Zemanek:

 • Biogeogafia
 • Biogeografia ogólna
 • Ekologia zapylania kwiatów
 • Fitogeografia
 • Roślina i człowiek
 • Rośliny użytkowe
 • Szata roślinna Ziemi