Kontakt - Ogród Botaniczny

Pokaż Ogród Botaniczny na większej mapie

Adres
Kopernika 27
31-501 Kraków
Telefon
12 421 26 20
12 663 36 33
Fax
12 12 663 36 24

Kierownik

prof. UJ, dr hab. Józef Mitka
tel. (12) 663 36 31
email: j.mitka@uj.edu.pl

Główny ogrodnik

mgr inż. Grażyna Czeluśniak
tel. (12) 663 36 70,
519 078 314, email: grazyna.czelusniak@uj.edu.pl

Sekretariat

Jan Czechowski
tel. (12) 663 36 33,
519 307 874, email: jan.czechowski@uj.edu.pl

Organizacja imprez

mgr Elżbieta Nowotarska
tel. (12) 663-36-30
e-mail: ea.nowotarska@uj.edu.pl

Index seminum

mgr inż. Krzysztof Kapała
tel. (12) 663-36-35
e-mail: krzysztof.kapala@uj.edu.pl

Wolontariat

Informacje na temat możliwości i zasad wolontariatu.