Działalność kulturalna Ogrodu

Zakładamy, że Ogród Botaniczny powinien być miejscem łączącym różne aspekty kultury, naukę jak i sztukę, stąd na terenie Ogrodu organizowane są plenery i wystawy plastyczne, cieszące się zainteresowanie twórców i zwiedzających. Prace malarzy i fotografików, zarówno zawodowych jak i amatorów eksponowane są we wnętrzach Muzeum. Wystawy zmieniane są raz na dwa miesiące.

Regularnie odbywają się także spektakle poetyckie i spotkania. Blisko współpracuje z Ogrodem od kilku lat zespół "Orfeusz", przez kilka lat wspołpracował zespół  muzyki dawnej "Accademia degli Animosi", Teatr "Stygmator" oraz inne zespoły.
Imprezy w zależności od rozmiaru, pogody i charakteru spotkania odbywają się pod gołym niebem, w szklarni  zimowej lub w piwnicy i sali wykładowej Collegium Śniadeckiego.
W 2006 r. zapoczątkowano letni cykl koncertów "Muzyka w Ogrodzie", organizowanych przez Agencję Artystyczą "Orfeusz".