Zespół

Nauczyciele akademiccy

prof. UJ dr hab. Józef Mitka, dyrektor
Specjalność: taksonomia i ekologia roślin
Zainteresowania badawcze: taksonomia numeryczna, zróżnicowanie rodzaju Aconitum w Karpatach, rzadkie i zagrożone gatunki roślin i praktyczne aspekty czynnej ochrony przyrody.

prof. dr hab. Alicja Zemanek
Specjalność: historia botaniki
Zainteresowania badawcze: historia botaniki i biologii, etnobotanika historyczna, relacje przyroda-nauka-kultura, historia i metodologia nauk przyrodniczych, naukoznawstwo.

prof. dr hab. Bogdan Zemanek
Specjalność: geografia roślin, florystyka
Zainteresowania badawcze: geografia roślin (szczególnie obszarów górskich - Alpy, Karpaty), ekologia roślin, historia nauki.

dr Piotr Klepacki, asystent
Specjalność: etnobotanika, historia botaniki

Doktoranci:

mgr Ewa Kaczmarzyk

Kuratorzy

Arboretum mgr inż. Krzysztof Kapała krzysztof.kapala@uj.edu.pl 12 663 36 35
Alpinaria dr Bogusław Binkiewicz boguslaw.binkiewicz@uj.edu.pl 12 663 36 17
Dział Biologii Roślin mgr Małgorzata Stuchlik-Marzec m.stuchlik-marzec@uj.edu.pl 12 663 36 35
Dział Roślin Leczniczych mgr Elżbieta Nowotarska ea.nowotarska@uj.edu.pl 12 663 36 30
Dział Systematyki i Genetyki dr Maria Lankosz-Mróz m.lankosz-mroz@uj.edu.pl 12 663 36 51
Dział Techniczny mgr inż. Paweł Koczur pawel.koczur@uj.edu.pl 12 663 36 04
Szklarnia Jubileuszowa mgr inż. Dorota Wróbel dorota.wrobel@uj.edu.pl 12 663 36 40
Szklarnia Victoria mgr inż. Teresa Kozłowska teresa.kozlowska@uj.edu.pl 12 663 36 20
Szklarnia Holenderka Grażyna Miszczyk grazyna.miszczyk@uj.edu.pl 12 663 36 68
Zbiory i ekspozycja muzealna prof. Alicja Zemanek alicja.zemanek@uj.edu.pl 12 663 36 36