Fotografowanie

Wykonywanie fotografii do celów własnych (w tym fotografowanie roślin) jest bezpłatne.

Fotografie okolicznościowe - (np. ślubne, komunijne, prywatne sesje zdjęciowe) objęte są jednorazową opłatą 250 zł brutto (dodatkowo konieczne jest wykupienie biletów wstępu dla wszystkich uczestników sesji). Fotografowanie okolicznościowe możliwe jest tylko na terenie ogrodu, w miesiącach IV-VIII do godziny 18:30, IX-X do 16:30. Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja. Opłaty w sezonie należy wnosić w kasie lub przelewem w sekretariacie, a poza sezonem jedynie przelewem w sekretariacie.

Fotografowanie komercyjne - (np. sesje zdjęciowe do celów reklamowych, fotomodeling, programy TV) wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Dyrektorem Ogrodu i  z Sekretariatem  w celu uiszczenia opłaty 250 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę oraz uzgodnienia wszystkich procedur związanych  z opłatą i wystawieniem faktury, przynajmniej na 7 dni wcześniej. Wszystkie informacje dotyczące w/w  warunków opłaty i faktury należy  przesyłać na maila  pod adresy: jan.czechowski@uj.edu.pl  oraz  grazyna.czelusniak@uj.edu.pl lub telefon 12 663-36 33. Fotografie można wykonywać na terenie Ogrodu i szklarni.

Na terenie szklarni - sesje zdjęciowe komercyjne tylko w szklarni Jubileuszowej w 2. i 4. piątek miesiąca w godz. 12.00-14.00, po wcześniejszym (min. 7 dni) uzgodnieniu z Dyrektorem Ogrodu i kierownikiem szklarni, wypełnieniu dokumentów w kancelarii i uiszczeniu opłaty 250 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę. 

Kierownik szklarni Jubileuszowej: Dorota Wróbel (12 663 36 40).

Kancelaria: Janusz Czechowski (12 663 36 33) oraz Grażyna Czeluśniak (12 663 36 70).

Regulamin fotografowania i filmowania

Ze względu na fakt, iż Ogród Botaniczny jest miejscem służącym przede wszystkim celom dydaktycznym i edukacyjnym, na jego terenie zabrania się:

  • wchodzenia na rabaty z kolekcjami roślin
  • zrywania roślin oraz ich części
  • poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami
  • wychodzenia na elementy infrastruktury technicznej Ogrodu
  • wykonywania zdjęć i nagrywania filmów z sesji ślubnych na terenie szklarni

Korzystanie z trawników jest możliwe tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Fotograf oraz uczestnicy sesji zobowiązani są do przestrzegania zaleceń pracowników Ogrodu. Przed rozpoczęciem sesji należy podpisać dostępne w kasie oświadczenie, potwierdzające zapoznanie się z regulaminem fotografowania i filmowania.

Wynajem powierzchni

W razie konieczności wynajęcia powierzchni w związku z filmowaniem lub fotografowaniem (bądź innymi projektami) prosimy o kontakt z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni. Prosimy także o wypełnienie załączonych formularzy zamówienia, wniosku i umowy o wynajem:

Zamówienie

Wniosek o wynajem powierzchni

Umowa wynajmu

Pamiętaj

  • Dla własnego bezpieczeństwa nie dotykaj i nie zrywaj roślin
  • Nie wprowadzaj wózków i innych pojazdów do szklarni - jest za ciasno
  • Nie wolno wprowadzać psów, z wyjątkiem psów przewodników
  • Rower zostaw przy stojaku przed wejściem